ALSTOM HRVATSKA d.o.o.

Naša adresa:

Mala Švarča 155, 47000 Karlovac

80201809377
3629104
Karlovačka
047/665217
047/434098
info.croatia@power.alstom.com
www.alstom.hr
Rukovodeća osoba:

Damir Vranić, izvršni direktor

Ana Družak
047/665140
ana.druzak@power.alstom.com
  • ISO 9001:2000
  • ISO 9001:2008, ISO 14001:2007, OHSAS 18001:2004, ISO 3834, 2.dio-Kvaliteta zavarivanja

Brands & products

2811 - Proizvodnja motora i turbina, osim motora za zrakoplove i motorna vozila

Izvozne aktivnosti

Izvozni program proizvoda

Izvozni program usluga