METAL PRODUCT d.o.o.

Naša adresa:

Odra, Đačka cesta 70, 10000 Zagreb

92712381028
3597458
Grad Zagreb
+385 16379555
+385 16379550
info@metal-product.hr
www.metal-product.hr
Rukovodeća osoba:

Stjepan Šafran, predsjednik uprave

Saša Klikovac
+385 16379517
sasa.klikovac@metal-product.hr
  • ISO 9001:2000
  • ISO 14001:2004

Brands & products

2599 - Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d. n.

Izvozne aktivnosti

Izvozni program proizvoda