MULTICO-PROGRES d.o.o.

Naša adresa:

Konjevrate 1, 22221 Lozovac

21386075128
3590836
Šibensko-kninska
022/334050, 022/335678
022/335678
multico.p@si.t-com.hr
Rukovodeća osoba:

Marko Labor, direktor

Marko Labor
022/334050
multico.p@si.t-com.hr

Brands & products

4711 - Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima

Izvozne aktivnosti

Izvozni program proizvoda

Izvozni program usluga