PROTEKTOR-BANDAG-KATALINIĆ d.o.o.

Naša adresa:

Snježnička 34, 51304 Gerovo

25076091996
3575675
Primorsko-goranska
051/823109, 051/823051
051/508112
protektor-bandag-katalinic@ri.t-com.hr
Rukovodeća osoba:

Dragan Katalinić, direktor

Dragan Katalinić
051/823109
protektor-bandag-katalinic@ri.t-com.hr
  • FSC

Brands & products

2211 - Proizvodnja vanjskih i unutrašnjih guma za vozila; protektiranje vanjskih guma

Izvozne aktivnosti

Izvozni program proizvoda