BRZOGLAS d.o.o.

Composite material processing.

Naša adresa:

Put Žabic  65, 21217 Kaštel Novi

22518889531
3521532
Splitsko-dalmatinska
+385 21238380
+385 21238655
brzoglas@st.t-com.hr
www.brzoglas.com
Rukovodeća osoba:

Jure Rogulj, direktor

Jure Rogulj
+385 21238660
brzoglas@st.t-com.hr
  • ISO 9001:2000

Brands & products

2229 - Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike

Izvozne aktivnosti

Izvozni program proizvoda