EXTEH d.o.o.

Naša adresa:

Sertićeve ledine 3, 10090 Zagreb

94167807411
3514404
Grad Zagreb
+385 13867460
+385 13874821
exteh@zg.t-com.hr
www.exteh.hr
Rukovodeća osoba:

Zoran Šurina, direktor

zoran@exteh.hr
  • ISO 9001:2000

Brands & products

4690 - Nespecijalizirana trgovina na veliko

Izvozne aktivnosti

  • Prisutnost na tržištu
  • Zemlje u koje ste do sada izvozili
  • Zemlje u kojima su poduzimane marketinške / promotivne aktivnosti
  • Zemlje interesa za izvoz

Izvozni program proizvoda