SOLGRI d.o.o.

Naša adresa:

Lužine 1, 51000 Rijeka

13075437863
3498565
Primorsko-goranska
+385 51673522
+385 51675385
igor.merle@solgri.com
www.solgri.com
Rukovodeća osoba:

Igor Merle , direktor

+385 51673523

Brands & products

4690 - Nespecijalizirana trgovina na veliko

Izvozne aktivnosti

Izvozni program proizvoda