TRGOŠPED d.o.o.

Naša adresa:

Sajmište 30A, 40305 Nedelišće

95813471250
3493598
Međimurska
040/821100
040/821671
trgosped@ck.t-com.hr
www.trgosped-nedelisce.hr
Rukovodeća osoba:

Mirko Maček, direktor

Sandra Vidas - Lakić
040/821100
trgosped@ck.t-com.hr

Brands & products

4941 - Cestovni prijevoz robe

Izvozne aktivnosti

Izvozni program usluga