EURODELTA d.o.o.

Naša adresa:

Radićeva 36, 51000 Rijeka

74299946321
348660
Primorsko-goranska
051/218780
051/431636
info@eurodelta.hr
www.eurodelta.hr
Rukovodeća osoba:

Miro Devčić, direktor

Branka Devčić
051/218780
branka.devcic@eurodelta.com

Brands & products

4690 - Nespecijalizirana trgovina na veliko
STILL, BAUMANN

Izvozne aktivnosti

Izvozni program proizvoda

Izvozni program usluga