ADRIA - ELECTRONIC d.o.o.

Naša adresa:

Gimnazijske stube 3, 51000 Rijeka

37923512390
3480623
Primorsko-goranska
+385 51423435
+385 51216320
info@adria-electronic.hr
www.adria-electronic.hr
Rukovodeća osoba:

Vladimir Budislavić , direktor

Silvana Koštomaj
+385 51423435
info@adria-electronic.hr
  • ISO 9001:2000

Brands & products

2651 - Proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje, ispitivanje i navigaciju

Izvozne aktivnosti

  • Prisutnost na tržištu
  • Zemlje u koje ste do sada izvozili
  • Zemlje u kojima su poduzimane marketinške / promotivne aktivnosti
  • Zemlje interesa za izvoz

Izvozni program proizvoda