EUROTRADE d.o.o.

Naša adresa:

Naselje Gripole  53/C , 52210 Rovinj

31138585832
3460282
Istarska
+385 52803699
+385 52830430
eurotrade@eurotrade.hr
www.eurotrade.hr
Rukovodeća osoba:

Aron Hrelja, predsjednik Uprave

Anton Smoljan
+385 52803615
anton.smoljan@eurotrade.hr

Brands & products

4651 - Trgovina na veliko računalima, perifernom opremom i softverom
Epson, Fabriano, UNI, HP, Fullmark, Jet Tec, Xerox, Apli, Verbatim, Benq

Izvozne aktivnosti

Izvozni program proizvoda