BIOKOZMETIKA d.o.o.

Biokozmetika je proizvođač linije proizvoda za depilaciju Čupko, koja je jedna od najkvalitetnijih linija te vrste proizvoda, a istovremeno je jedini domaći proizvod na hrvatskom tržištu. Nudi cjelokupnu profesionalnu ponudu za beauty, spa i wellness tržište što uključuje izradu koncepta, uređenje interijera, edukaciju kadrova, opremanje beauty i spa centara kozmetičkom opremom i kozmetičkim proizvodima te priborom za depilaciju i potrošnim celuloznim materijalom. Biokozmetika je distributer za Hrvatsku za kozmetičke brandove: Alessandro, Comfort Zone, Maria Galland, Gharieni i Xanitalia.

Naša adresa:

Kreše Golika  3, 10000 Zagreb

83060366920
3456854
Grad Zagreb
+385 13466866
+385 13466844
biokozmetika@biokozmetika.hr
www.biokozmetika.hr
Rukovodeća osoba:

Tomislav Zebić, direktor

Đana Labaš
+385 13466851
dana.labas@biokozmetika.hr

Brands & products

2042 - Proizvodnja parfema i toaletno-kozmetičkih preparata
Čupko, Alessandro, Comfort Zone, Maria Galland, Xanitalia, Norim, Gharieni

Izvozne aktivnosti

Izvozni program proizvoda