B.T.C. d.o.o.

Naša adresa:

Vinka Karlovića 12a, 40305 Nedelišće

01260195608
3453278
Međimurska
040/821753
040/822316
ljubomir.tomasic@btc.hr; btc@btc.hr
www.btc.hr
Rukovodeća osoba:

Ljubomir Tomašić, direktor

Karmen Tomašić
040/821753
karmen.tomasic@btc.hr
  • ISO 9001:2000
  • ISO 9001:2000/JIS Q 9001:2000

Brands & products

4649 - Trgovina na veliko ostalim proizvodima za kućanstvo
GLORY, HP, LEXMARK
CANON

Izvozne aktivnosti

Izvozni program proizvoda