RIO-RIJEČKA INDUSTRIJA ODJEĆE d.o.o.

Naša adresa:

Izviđačka  13 , 51000 Rijeka

60667234687
3334023
Primorsko-goranska
051/262222
051/262239, 261458
info@rio-rijeka.hr
www.rio-rijeka.hr
Rukovodeća osoba:

Dean Butorac , predsjednik uprave

Nives Butorac
051/262222
nivesbutorac@rio-rijeka.hr

Brands & products

1413 - Proizvodnja ostale vanjske odjeće
RIO CLASSIC, RIO EGO, RIO CLUB-HAND MADE

Izvozne aktivnosti

Izvozni program proizvoda

Izvozni program usluga