DILJ d.o.o. Vinkovci

Naša adresa:

Ciglarska 33, 32100 Vinkovci

60248788788
3300005
Vukovarsko-srijemska
032/303911
032/303011
dilj@dilj.hr
www.dilj.hr
Rukovodeća osoba:

Ivan Abramović, član uprave

Ivanka Kosijer
032/337 150
ivanka.kosijer@nexe.hr
  • ISO 9001:2000
  • CE certifikat (za program velikog formata)

Brands & products

2332 - Proizvodnja opeke, crijepa i ostalih proizvoda od pečene gline za građevinarstvo
GLINEX Kontinental, GLINEX Rustik, MEDITERAN 104 333 V KONTINENTAL, Crijepovi Oktavijan, Cezar, Dioklecijan (engobirani crepovi velikog formata)

Izvozne aktivnosti

Izvozni program proizvoda