TROKUT d.d.

Naša adresa:

Kolodvorska 14, 44330 Novska

55666579940
3284018
Sisaeko-moslavačka
044/691912
044/600844
info@trokut.hr
www.trokut.hr
Rukovodeća osoba:

Damir Perić, predsjednik uprave

Damir Perić
dperic@trokut.hr

Brands & products

3109 - Proizvodnja ostalog namještaja

Izvozne aktivnosti

  • Prisutnost na tržištu
  • Zemlje u koje ste do sada izvozili
  • Zemlje u kojima su poduzimane marketinške / promotivne aktivnosti
  • Zemlje interesa za izvoz

Izvozni program proizvoda