PIRAMIDA d.d.

Naša adresa:

Resnička 10, 10360 Sesvete

78563010061
3278425
Grad Zagreb
+385 12000884
+385 12027971
piramida@piramida.hr
www.piramida.hr
Rukovodeća osoba:

Krešimir Hlede, direktor

Marija Crnjak
+385 15501206
marija.crnjak@piramida.hr
  • ISO 9001:2000
  • ISO 14001:2004

Brands & products

2319 - Proizvodnja i obrada ostalog stakla uključujući tehničku robu od stakla

Izvozne aktivnosti

  • Prisutnost na tržištu
  • Zemlje u koje ste do sada izvozili
  • Zemlje u kojima su poduzimane marketinške / promotivne aktivnosti
  • Zemlje interesa za izvoz

Izvozni program proizvoda