DALEKOVOD d.d.

Povezujemo svjetove – gradimo budućnost.

Naša adresa:

Marijana Čavića 4, 10000 Zagreb

47911242222
3275531
Grad Zagreb
+385 12411111
+385 16171283
dalekovod@dalekovod.hr
www.dalekovod.com
Rukovodeća osoba:

Alen Premužak, predsjednik Uprave

Branimir Alujević
+385 12459708
dalekovod@dalekovod.hr, inzenjering@dalekovod.hr
  • ISO 9001:2000
  • ISO 14001:2004
  • EN ISO/IEC 17025:2004, ovlaštenje broj: 1051/05 za ispitne metode prema normama:
  • IEC 61284:1997, BS 3288:Part1:1997, HRN N.F2.010:1979, HRN EN ISO 2178: 1999 , HRN EN ISO 1460: 2000, HRN EN ISO 1461:2001, HRN C.A6.021:1966, HRN C.A6.020:1966, HRN IEC 61786:2001, DIN VDE 0848-1:2000, HRN EN 61566:2001
  • Laboratorij Dalekovod d.d. ima stručne i iskusne djelatnike koji se u dugogodišnjem radu stalno usavršavaju te daju stručna rješenja iz gore navedenih područja.
  • Osim navedenog Laboratorij Dalekovod daje i usluge konzaltinga iz područja sustava upravljanja kao što su:
  • • sustav upravljanja kvalitetom prema normi HRN EN ISO 9001;
  • • sustav upravljanja zaštitom okoliša prema normi HRN EN ISO 14001;
  • • osposobljavanje ispitnih laboratorija prema normi HRN EN ISO/I EC 17025.
  • OHSAS 18001, OHSAS 18000

Brands & products

4222 - Gradnja vodova za električnu struju i telekomunikacije

Izvozne aktivnosti

Izvozni program proizvoda

Izvozni program usluga