IREKS AROMA d.o.o.

Naša adresa:

Radnička cesta 37, 10000 Zagreb

36709757659
3263509
Grad Zagreb
01/6040 701
01/6040 658
ireks@ireks-aroma.hr
www.ireks-aroma.hr
Rukovodeća osoba:

Krešimir Bošnjak, direktor

Tihomir Matijević
01/6040 724
tihomir.matijevic@ireks-aroma.hr
  • ISO 9001:2000
  • HACCP
  • ISO 14001:2004
  • HACCP

Brands & products

2059 - Proizvodnja ostalih kemijskih proizvoda, d. n.

Izvozne aktivnosti

Izvozni program proizvoda