MARINA PUNAT d.o.o.

Naša adresa:

Puntica 7, 51521 Punat

52846613956
3239535
+385 51654111
+385 51654110
marina-punat@marina-punat.hr
www.marina-punat.hr
Rukovodeća osoba:

Bernarda Renata Marević, član Uprave

  • HACCP
  • ISO 14001

Brands & products

9329 - Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti

Izvozne aktivnosti

  • Prisutnost na tržištu
  • Zemlje u koje ste do sada izvozili
  • Zemlje u kojima su poduzimane marketinške / promotivne aktivnosti
  • Zemlje interesa za izvoz

Izvozni program usluga