KOMICRO d.o.o.

Naša adresa:

Žitnjak bb, 10000 Zagreb

89720022828
3236749
Grad Zagreb
+385 12404409
+385 12404552
komicro@komicro.hr
www.komicro.hr
Rukovodeća osoba:

Jaroslav Salo, direktor

Božidar Markuš
+385 12404409
markus@komicro.hr

Brands & products

2059 - Proizvodnja ostalih kemijskih proizvoda, d. n.
POLICHROM, CRODAX

Izvozne aktivnosti

Izvozni program proizvoda