PALMA d.o.o.

Naša adresa:

Donja reka 24, 10450 Jastrebarsko

08034557803
3212769
Zagrebačka
+385 16281216
+385 16284688
palma@zg.t-com.hr
www.palma.hr
Rukovodeća osoba:

Ivan Knežević, direktor

Petra Andrijanić
+385 16281216
palma@zg.t-com.hr
  • ISO 9001:2000

Brands & products

3299 - Ostala prerađivačka industrija, d. n.

Izvozne aktivnosti

Izvozni program proizvoda