UGOR d.o.o.

Naša adresa:

Delta  bb, 51000 Rijeka

29823625866
318442
Primorsko-goranska
+385 51212580
+385 51212580, +385 51212580
ugor@ri.t-com.hr
www.ugor.biz
Rukovodeća osoba:

Ivan Bočina, direktor

Brands & products

0311 - Morski ribolov

Izvozne aktivnosti

  • Prisutnost na tržištu
  • Zemlje u koje ste do sada izvozili
  • Zemlje u kojima su poduzimane marketinške / promotivne aktivnosti
  • Zemlje interesa za izvoz

Izvozni program proizvoda