DUNDO-PROMET d.o.o.

Naša adresa:

Jazvine 31B, 49232 Radoboj

77049437684
314749
Krapinsko-zagorska
049/350049
049/300426
dundo-promet@kr.htnet.hr
www.dundo.hr
Rukovodeća osoba:

Mladen Dunaj, ing.str., direktor

Mladen Dunaj, ing.str.
049/350049
mladen@dundo.hr

Brands & products

2511 - Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova

Izvozne aktivnosti

Izvozni program proizvoda