KARLOVAČKA PIVOVARA d.o.o.

Karlovačka pivovara d.o.o. traži poslovnu suradnju u distribuiranju svojih proizvoda na vašem tržištu.

Naša adresa:

Dubovac 22, 47000 Karlovac

26057862389
3122344
Karlovačka
047/607111
047/451302
prodaja@karlovacko.hr; marketing@karlovacko.hr
www.karlovacko.hr
Rukovodeća osoba:

Alexander Gerschbacher, predsjednik Uprave

Tihomir Jarnjević
047/607295
tihomir.jarnjevic@heineken.com
  • ISO 9001:2000
  • ISO 22000:2005, ISO 9001:2000, ISO 14001:2004

Brands & products

1105 - Proizvodnja piva
KARLOVAČKO PIVO, HEINEKEN, GOSSER, KAISER, EDELWEISS
KARLOVAČKO PIVO, HEINEKEN

Izvozne aktivnosti

Izvozni program proizvoda