DIP d.d.

Naša adresa:

Banija  127, 47000 Karlovac

30665083841
3122085
Karlovačka
047/645233
047/645177
dip@ka.t-com.hr
www.dip-karlovac.com
Rukovodeća osoba:

Davor Turk , predsjednik Uprave

Davor Turk
dip@ka.t-com.hr

Brands & products

1610 - Piljenje i blanjanje drva

Izvozne aktivnosti

  • Prisutnost na tržištu
  • Zemlje u koje ste do sada izvozili
  • Zemlje u kojima su poduzimane marketinške / promotivne aktivnosti
  • Zemlje interesa za izvoz

Izvozni program proizvoda