Međimurjeplet Mura d.d.

Naša adresa:

Nikole Tesle 1, 40329 Kotoriba

15800720751
3108210
Međimurska
040/682970
040/682109
medimurjeplet-mura@ck.htnet.hr
Rukovodeća osoba:

Zoran Radmanić, direktor

Brands & products

1629 - Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala

Izvozne aktivnosti

  • Prisutnost na tržištu
  • Zemlje u koje ste do sada izvozili
  • Zemlje u kojima su poduzimane marketinške / promotivne aktivnosti
  • Zemlje interesa za izvoz

Izvozni program proizvoda