CHROMOS-SVJETLOST d. o. o.

Naša adresa:

Mijata Stojanovića 13, 35257 Lužani

72579903288
3073777
Brodsko-posavska
+385 35213800
+385 35213801
prodaja@chromos-svjetlost.hr
www.chromos-svjetlost.hr
Rukovodeća osoba:

Šimo Marić dipl.oec., direktor

Valentina Vuksanović
+385 35213808
vvuksanovic@chromos-svjetlost.hr
  • ISO 9001:2000

Brands & products

2030 - Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova
KEMOLUX, BRAVO, KEMOPOL, FASENA, DISPERVAN

Izvozne aktivnosti

  • Prisutnost na tržištu
  • Zemlje u koje ste do sada izvozili
  • Zemlje u kojima su poduzimane marketinške / promotivne aktivnosti
  • Zemlje interesa za izvoz

Izvozni program proizvoda