GRAFIČAR d. d.

Naša adresa:

Frankopanska 89, 42230 Ludbreg

78723936298
3072878
Varaždinska
+385 42405300
+385 42810582
prodaja@graficar.hr
Rukovodeća osoba:

Franjo Beser , direktor

Siniša Beser
+385 98446235
sinisa.beser@graficar.hr
  • ISO 9001:2000
  • ISO 14001/1996

Brands & products

1721 - Proizvodnja valovitog papira i kartona te ambalaže od papira i kartona
TERMO-PAK

Izvozne aktivnosti

  • Prisutnost na tržištu
  • Zemlje u koje ste do sada izvozili
  • Zemlje u kojima su poduzimane marketinške / promotivne aktivnosti
  • Zemlje interesa za izvoz

Izvozni program proizvoda