G.T.S d.o.o.

Naša adresa:

Miroslava Krleže  23, 47000 Karlovac

69874683448
305472
Karlovačka
047/412460 047/412461
047/412462
gts@ka.htnet.hr
Rukovodeća osoba:

Miro Milošević , direktor

Miro Milošević
047/412460
gts@ka.htnet.hr

Brands & products

4719 - Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama

Izvozne aktivnosti

Izvozni program proizvoda