ANTENAL d.o.o.

Naša adresa:

Antenal 9a, 52466 Novigrad

11979216514
3043797
Istarska
+385 52758300
+385 52758299
financije@antenal.hr
www.antenal.hr
Rukovodeća osoba:

Emilio Gamba, član uprave

Emilio Gamba
kamenantenal@antenal.hr

Brands & products

0811 - Vađenje ukrasnoga kamena i kamena za gradnju, vapnenca, gipsa, krede i škriljevca

Izvozne aktivnosti

Izvozni program proizvoda