KAROLINA d.o.o.

Naša adresa:

Vukovarska cesta 209A, 31000 Osijek

10984562711
3025659
Osječko-baranjska
+385 31512600
+385 31512673
alen.varenina@karolina.hr
www.karolina.hr
Rukovodeća osoba:

Alen Varenina, direktor

Roberta Kroo - Španić
+385 31512632
roberta.kroo-spanic@karolina.hr
  • HACCP

Brands & products

1072 - Proizvodnja dvopeka, keksa i srodnih proizvoda; proizvodnja trajnih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača
BOBI, MOTO, JADRO, KAROLINA

Izvozne aktivnosti

Izvozni program proizvoda