COLAS HRVATSKA d.d.

Naša adresa:

Međimurska 26, 42000 Varaždin

58701507957
3005372
Varaždinska
+385 42352500
+385 42233137
info@colas.hr
www.colas.hr
Rukovodeća osoba:

Siniša Košćak, Predsjednik Uprave

Jacqueline Kocijan
+385 42352581
jacqueline.kocijan@colas.hr
  • ISO 9001:2000
  • ISO 14001:2004
  • ISO 9001:2008
  • BS OSHAS 18001:2007

Brands & products

4211 - Gradnja cesta i autocesta
Coladres - Površinska obrada Novacol - Hladna reciklaža kolnika Patchmatic - Sanacija kolničkih rupa Colstick - Kationska bitumenska emulzija Colafrez - Reciklirani asfalt Colafrez - CWM - Niskotemperaturna bitumenska mješavina Colmix - Mješavina agregata za proizvodnju betona

Izvozne aktivnosti

Izvozni program proizvoda

Izvozni program usluga