EKOPAK d.o.o.

Naša adresa:

Špansko 57a, 10090 Zagreb

84214232757
269743
Grad Zagreb
+385 16261163
+385 16262093
ekopak@zg.t-com.hr
Rukovodeća osoba:

Vlatko Skender, direktor

Vlatko Skender
+385 16261163
ekopak@zg.t-com.hr

Brands & products

1721 - Proizvodnja valovitog papira i kartona te ambalaže od papira i kartona

Izvozne aktivnosti

Izvozni program proizvoda