VORAX d. o. o.

Vorax d.o.o. tvrtka je koja nudi potpuna rješenja za zaštitu industrijske opreme od neželjenog trošenja. Vrhunska kvaliteta i prilagođenost naših proizvoda dokazana je u najtežim radnim uvjetima u sredinama poput reciklažnih postrojenja, rudnika, iskopa, kamenoloma i cementara diljem svijeta.

Naša adresa:

Vukovarska 68, 51000 Rijeka

10508766102
2198398
Primorsko-goranska
051/493893
051/493894
info@vorax.hr
www.vorax.hr
Rukovodeća osoba:

Jasmina Žic, dipl.ing.str., član Uprave, čelna osoba

Samir Žic, mag.ing.mech.
051/493893
info@vorax.hr

Brands & products

4690 - Nespecijalizirana trgovina na veliko

Izvozne aktivnosti

Izvozni program proizvoda

Izvozni program usluga