EKO SLAVONIJA d.o.o.

Naša adresa:

Sjeverna vezna cesta bb, 35000 Slavonski Brod

94762402535
2175924
Brodsko-posavska
035/405450
035/405455
uprava@ecoslavonia.com
www.ecoslavonia.com
Rukovodeća osoba:

Stipo Guberac, direktor

Mirjana Pergl
035/405496
uprava@ecoslavonia.com

Brands & products

1011 - Prerada i konzerviranje mesa
Slavonski domaći kulin "Galović", Slavonska domaća kobasica "Galović", Slavonska domaća kulinova seka "Galović", Slavonska domaća slanina "Galović"

Izvozne aktivnosti

  • Prisutnost na tržištu
  • Zemlje u koje ste do sada izvozili
  • Zemlje u kojima su poduzimane marketinške / promotivne aktivnosti
  • Zemlje interesa za izvoz

Izvozni program proizvoda