PAL-MAR d.o.o.

Naša adresa:

Gornja Jelsa 13, 47000 Karlovac

72835841149
2169819
Karlovačka
+385 47612594; +385 47642408
+385 47642409
pal-mar@hi.t-com.hr
Rukovodeća osoba:

Marijana Mihalić, direktor

Marijana Mihalić
+385 47612594; +385 47642408
pal-mar@hi.t-com.hr

Brands & products

4690 - Nespecijalizirana trgovina na veliko

Izvozne aktivnosti

Izvozni program proizvoda