APM - TRGOVINA d.o.o.

Naša adresa:

Matije Gupca 31, 49240 Donja Stubica

67769661550
2136210
Krapinsko-zagorska
+385 49500326
+385 49500328
apm@kr.t-com.hr; apm-trgovina@monaris.hr
Rukovodeća osoba:

Miljenko Mirt, direktor

Brands & products

2219 - Proizvodnja ostalih proizvoda od gume

Izvozne aktivnosti

Izvozni program proizvoda

Izvozni program usluga