EUROAMB d.o.o.

Naša adresa:

Hrvatskog narodnog preporoda bb, 44410 Gvozd

99815821628
2055775
Sisaeko-moslavačka
044/881044
044/881050
euroamb@sk.t-com.hr
www.euroamb.com
Rukovodeća osoba:

Pero Žutić, direktor

Pero Žutić
091/7819168
euroamb@sk.t-com.hr
  • EN 1789 (93/42 CE), CEI, CE

Brands & products

2910 - Proizvodnja motornih vozila

Izvozne aktivnosti

Izvozni program proizvoda