JAHT CENTAR ADRIATIK d.o.o.

Materijali i oprema za proizvodnju kompozitnih dijelova i opreme u brodogradnji,avio i auto industriji,sportskoj industriji,te za vjetroelektrane. Potpuna tehnička pomoć i prijenos znanja u suradnji sa našim partnerima.

Naša adresa:

Hrgovići 28, 10000 Zagreb

08955937028
2038331
Grad Zagreb
+385 15616306
+385 15560726
info@yachtcenter.hr
www.yachtcenter.hr
Rukovodeća osoba:

Tomislav Gjurinski, direktor

Tomislav Gjurinski
+385 15616306
tomislav@yachtcenter.hr

Brands & products

4690 - Nespecijalizirana trgovina na veliko
West System, Pro Set, Teakdecking Systems, Amorim CoreCork, RMC Coating, Cytec,

Izvozne aktivnosti

Izvozni program proizvoda