ROBUR d.o.o.

Tvrtka nudi cjepano ogrjevno drvo. U svom programu ima sljedeće vrste cjepanog ogrjevnog drveta: hrast, bukva, grab, cer i bagrem. Dimenzije: dia 8-20 cm x dužina 33-45 cm. Drvo se prodaje u paletama: 100x100x180 cm, 100x100x100cm. Proizvodni kapacitet: 15 000 m3/godinu

Naša adresa:

Sajmište 4, 44210 Sunja

48342974772
1892487
Sisaeko-moslavačka
044/730090
044/730091
robur@sk.t-com.hr
Rukovodeća osoba:

Marijan Bakić, direktor

Marijan Bakić
044/730090
robur@sk.t-com.hr

Brands & products

1610 - Piljenje i blanjanje drva
EKSKLUZIV - Ogrjevno cijepano drvo

Izvozne aktivnosti

Izvozni program proizvoda