GEO-EKO d.o.o.

Naša adresa:

Nikole Pavića 11, 10000 Zagreb

83188522824
1883577
Grad Zagreb
+385 13890267
+385 13890268
geo-eko@geo-eko.hr
www.geo-eko.hr
Rukovodeća osoba:

Neven Kralj, direktor

Neven Kralj
+385 13890267
neven.kralj@geo-eko.hr
  • ISO 9001:2000

Brands & products

7120 - Tehničko ispitivanje i analiza

Izvozne aktivnosti

Izvozni program usluga