KRAJANI d.o.o.

Naša adresa:

Nenadići bb, 51511 Malinska

10917049327
1879600
Primorsko-goranska
051/861200
051/861201
krajani@ri.htnet.hr
Rukovodeća osoba:

Ivan Franolić, direktor

Ivan Franolić
098/9121827
krajani@ri.htnet.hr

Brands & products

1020 - Prerada i konzerviranje riba, rakova i školjki

Izvozne aktivnosti

Izvozni program proizvoda