ZEBRA KOMUNIKACIJE d.o.o.

Promocija i distribucija hrvatskih knjiga i časopisa diljem svijeta.

Naša adresa:

Dubašnička 12, 10000 Zagreb

09013556066
1818015
Grad Zagreb
+385 13668993
+385 13668993
natasa@zebrakom.hr
www.zebrakom.hr
Rukovodeća osoba:

Nataša Mesarić, direktorica

Tajana Žegarac
+385 995265225
info@zebrakom.hr

Brands & products

7311 - Agencije za promidžbu (reklamu i propagandu)

Izvozne aktivnosti

Izvozni program proizvoda

Izvozni program usluga