AKRIPOL ZAGREB d.o.o.

Naša adresa:

Resselova 2-4, 10000 Zagreb

68640627854
1794086
Grad Zagreb
01/6677901
01/6677902
info@akripol.hr
www.akripol.hr
Rukovodeća osoba:

Darko Oreč, direktor

Darko Oreč
01/6677901
darko@akripol.hr

Brands & products

2223 - Proizvodnja proizvoda od plastike za građevinarstvo

Izvozne aktivnosti

Izvozni program proizvoda

Izvozni program usluga