SAMATEX d. o. o.

Naša adresa:

Dršćevka 13/a, 52000 Pazin

63993074539
179132
Istarska
052/624484
052/624484
samatex@pu.t-com.hr
Rukovodeća osoba:

Silvano Prodan, direktor

SilvanoProdan
098/334775
samatex@pu.t-com.hr

Brands & products

4690 - Nespecijalizirana trgovina na veliko

Izvozne aktivnosti

  • Prisutnost na tržištu
  • Zemlje u koje ste do sada izvozili
  • Zemlje u kojima su poduzimane marketinške / promotivne aktivnosti
  • Zemlje interesa za izvoz

Izvozni program proizvoda