Tvornica obuće SOLO - d.o.o.

Naša adresa:

Braće Radića 141, 42230 Ludbreg

54803427881
1790757
Varaždinska
+385 42306308; +385 42810416
+385 42306306
info@guardian-solo.com
www.guardian-solo.com
Rukovodeća osoba:

Marija Kežman , direktor

Marija Kežman
+385 42306308
info@guardian-solo.com

Brands & products

1520 - Proizvodnja obuće

Izvozne aktivnosti

Izvozni program proizvoda

Izvozni program usluga