PREHRANA d.o.o.

Naša adresa:

Biškupečka ulica 56, 42000 Varaždin

95187790217
1786822
Varaždinska
+385 42241644
+385 42241645
prehrana1@vz.t-com.hr, info@prehrana-varazdin.com
www.prehrana-varazdin.com
Rukovodeća osoba:

Melita Nešić, predsjednik Uprave

Jasmin Milak
+385 993134027
jasmin.milak@prehrana-varazdin.com

Brands & products

1039 - Ostala prerada i konzerviranje voća i povrća

Izvozne aktivnosti

Izvozni program proizvoda