KERSCHOFFSET ZAGREB d.o.o.

Naša adresa:

Ježdovečka  112, 10250 Zagreb-Lučko

95125392657
1775405
Grad Zagreb
+385 16560222
+385 16560223
kerschoffset@kerschoffset.hr
www.kerschoffset.com
Rukovodeća osoba:

Danijel Kerš, direktor

Mirjana Kautero
+385 16560222
mirjana.kautero@kerschoffset.hr
  • ISO 9001:2000

Brands & products

1812 - Ostalo tiskanje

Izvozne aktivnosti

Izvozni program proizvoda