ADRIA-MAR BRODOGRADNJA d.o.o.

Naša adresa:

Petrovaradinska 1, 10000 Zagreb

49093842912
1756958
Grad Zagreb
+385 14886560
+385 14870430
office@adria-mar.hr
www.adria-mar.hr
Rukovodeća osoba:

Mladen Šarić , direktor

Goran Paladin
+385 14886563
technical7@adria-mar.hr

Brands & products

3011 - Gradnja brodova i plutajućih objekata

Izvozne aktivnosti

Izvozni program proizvoda

Izvozni program usluga